jazykové kurzy v zahraničí | práca v zahraničíjazykové kurzy v zahraničí | práca v zahraničíjazykové kurzy v zahraničí | práca v zahraničí
 
 
 


Streda, 2/8/2023  
Jazyk
Typ štúdia
     
 

Medzinárodné jazykové certifikáty

Angličtina

Kurzy s prípravou na skúšky sú venované dokonalej príprave na úspešné absolvovanie daného testu. Sú zamerané na zdokonalenie sa v písaní súvislého textu, v počúvaní hovoreného prejavu, na zodpovedanie otázok zameraných na slovnú zásobu, gramatické javy a iné oblasti. Všetky nasledujúce testy hodnotia stupeň dokonalosti ovládania anglického jazyka u ľudí, pre ktorých angličtina nie je rodným jazykom. Mnohé z nich sú potrebné na zistenie jazykových znalostí a úspešné absolvovanie testu je nevyhnutnou podmienkou pre prijatie na univerzitu alebo ďalšie odborné štúdium. Avšak je dôležité vedieť požiadavky vzdelávacej inštitúcie, pretože každá škola má svoj vlastný limit.

TOEFL Test of English as a Foreign Language - je medzinárodne uznávaný test a je podmienkou prijatia na väčšinu univerzít alebo iné podobné inštitúcie vyššieho vzdelávania. Prípravný kurz trvá 4-8 týždňov.

IELTS International English Language Testing Service - je požadovaný prevažne pre štúdium na britských univerzitách a v Austrálii. Prípravný kurz trvá 4-12 týždňov.

TOEIC Test of English for International Communication - hodnotí schopnosť komunikovať v oblasti obchodu. Je akceptovaný mnohými organizáciami a vzdelávacími inštitúciami. Cambridgské skúšky - sú uznávané na celom svete a ich platnosť je časovo neobmedzená. Pozostáva z niekoľkých stupňov: ?

PET Preliminary English Test - testuje orientáciu v bežných životných situáciách ?

FCE First Cambridge Certificate in English - kurz trvá 12 týždňov a jeho zvládnutie sa hodnotí ako dostatočná znalosť angličtiny. Umožňuje prácu v zahraničných firmách na Slovensku a v zahraničí ?

CAE Cambridge Advanced Examination – je určený pre veľmi pokročilých študentov angličtiny a jeho cieľom je znalosť jazyka na skoro vyspelej úrovni. Postačuje ako kvalifikácia pre štúdium a zamestnanie ?

CPE Cambridge Proficiency English – je pre takmer vyspelých študentov, ktorí chcú študovať humanitné a iné obory na anglickej univerzite. Cieľom je znalosť jazyka na vyspelej úrovni.

Nemčina

Kurzy nemčiny umožňujú pripraviť sa na skúšky uznávané Goetheho inštitútom. Pre tých, ktorí zvládli základy nemčiny je určený Zertifikat Deutsch als Fremdsprache (ZDaF). Tí, ktorí dosiahli vyššiu jazykovú úroveň môžu absolvovať Zentrale Mittelstufen-Prufung (ZMF). Veľmi pokročilú znalosť dokazuje Kleines/grosses deutsches Sprachdiplom (KDS a GDS). Školy rovnako umožňujú perspektívnym študentom plánujúcim študovať na nemeckej univerzite vykonanie PNDS/DSH skúšky, ktorá je jednou z podmienok pre prijatie.

Francúzština

Kurzy francúzštiny je možné ukončiť buď skúškou DELF (Diplome d'études en langue francaise), ktorá dokazuje pokročilú znalosť jazyka a je uznávaná nielen francúzskymi inštitúciami ale aj medzinárodne. V prípade, že máte záujem študovať na univerzite, je potrebné úspešne absolvovať skúšku DALF (Diplome approfondi de langue francaise). Oba diplomy majú hodnotu štátnej skúšky a sú uznávané Ministerstvom školstva Francúzskej republiky.

Španielčina

Uznávanou skúškou je DELE (Diploma de Espanol como Lengua Extranjera). Diplom určený pre tých, ktorých rodným jazykom nie je španielčina a je jediným uznávaným certifikátom osvedčujúcim znalosť španielčiny ako cudzieho jazyka a ktorý oficiálne udeľuje španielske ministerstvo školstva a kultúry. Skúška má 3 stupne a to v závislosti od jazykovej vyspelosti.

Taliančina

Certifikát CILS (Certificato dell'Italiano come Lingua Straniera) je oficiálne uznaný talianskym ministerstvom zahraničných vecí a je určený študentom s pokročilou jazykovou úrovňou. Úspešné zvládnutie testu je podmienkou prijatia na vysokú školu. Je ekvivalentom Cambridgeskej skúšky CAE.


Späť
 
     

Rady skúsených - Austrália
Rady skúsených - štúdium jazykov
Rady skúsených - Írsko
Írsko
Informácie o krajine
Podmienky vstupu do Írska
Životné náklady
Jazykové kurzy
Ako si vybrať kurz
Doprava
Informácia o cenách
Medzinárodné jazykové certifikáty
Poistenie
Pracovné povolenie
Prečo študovať v zahraničí
Priebeh kurzu
Stravovanie
Typy kurzov
Ubytovanie
Voľnočasové aktivity
Ďalšie informácie
Čo hovoria naši klienti
Nezáväzná prihláška na jazykový kurz
 
Technická podpora Dizajn a programovanie: Millennium 000