jazykové kurzy v zahraničí | práca v zahraničíjazykové kurzy v zahraničí | práca v zahraničíjazykové kurzy v zahraničí | práca v zahraničí
 
 
 


Pondelok, 10/2/2023  
Jazyk
Typ štúdia
     
 

Community Colleges

Čo je community college?

Community colleges sú unikátnym americkým školským modelom, ktorý vznikol v roku 1890. Sú súčasťou vyššieho vzdelávania a premosťujú štúdium na strednej škole so štúdiom na univerzite. Štúdium na nich je dvojročné. V súčasnosti je v štátoch cca 1400 community colleges od veľmi malých /1500 študentov/ až po veľké /30 tisíc študentov/. Sú situované najmä v malých mestách. Obvykle sú triedy v nich malé – pozostávajú v priemere z 30 študentov. Školné na community colleges je cca tretinou až štvrtinou školného na univerzitách. Štúdium na community colleges je ukončené diplomom A.A /Associate of Arts/ alebo A.S. /Associate of Science/. Absolvent štúdia na community college je oprávnený pokračovať v ďalšom štúdiu na vyšších vzdelávacích inštitúciách.

Aké sú podmienky prijatia na community college?

1/ Ukončené stredoškolské štúdium
2/ Osobnostné referencie preukazujúce vyspelosť a zrelosť študenta
3/ Primeraná jazyková vybavenosť /zodpovedajúca aspoň 450 TOEFL skore/
4/ Minimálny vek 18 rokov
5/ Schopnosť uhradiť štúdium

Aký je ďalší postup?

1/ Kontaktovať autorizovaného agenta CCI v krajine
2/ Zúčastniť sa Vstupného seminára vedeného pracovníkmi CCI, ktorý sa bude konať v priebehu júna
3/ Uhradiť poplatok 900 USD za účasť na vstupnom seminári

Čo je úlohou Vstupného seminára?

1/ Vykonať prijímacie pohovory s budúcimi účastníkmi štúdia na community colleges,
2/ Zodpovedať na otázky rodičov a študentov súvisiace so študijným pobytom a možnosťami budúceho kariérneho vývoja
3/ Poskytnúť garantované umiestnenie na community college.

Z čoho pozostávajú prijímacie pohovory?

1/ Ústne skúšky/interview
2/ Písomné skúšky /esej/
3/ Hodnotenie jazykových znalostí

Majú prijatí uchádzači možnosť vybrať si z viacerých škôl?

Collegiate Connections, Inc. spolupracuje približne s 50 community colleges po celom území štátov. Niekoľko týždňov po konaní Vstupného seminára navrhne CCI pre každého študenta individuálne 3 – 5 škôl. Návrh vychádza jednak z individuálneho poznania študenta na základe prijímacích pohovorov, jednak rešpektuje objektívne kritériá, napr. kapacity, internacionálne zloženie študentov na škole a iné kritéria. Študenti nemajú kontaktovať školy osobne.

Aké sú bežné náklady na štúdium na community colleges?

Cena štúdia na community colleges reprezentovaných CCI sa pohybuje medzi 8000 – 15000 USD ročne. Táto cena zahrňuje školné, náklady na ubytovanie, stravu /výber z 19 jedál/. Po Vstupnom seminári a obdržaní zoznamu doporučených 3-5 škôl, dostane študent potvrdenú kalkuláciu nákladov pre každú navrhnutú školu osobitne.

Kde budú študenti bývať?

Väčšina community colleges, ktoré reprezentuje CCI má ubytovanie v campusoch školy alebo v internátnych ubytovniach. Detailné informácie sú dostupné na web stránkach jednotlivých škôl. Pre študentov, ktorí by preferovali ubytovanie v hosťujúcich rodinách, je možné nájsť limitované kapacity. V tomto prípade študent platí dodatočných 500 USD mesačne. Väčšina študentov /90%/ býva v školských ubytovacích zariadeniach.

Vízové podmienky

CCI kladie dôraz na osobné stretnutia s US ambasádami v jednotlivých krajinách, aby ich informovala o programe. Profesionálne pripravený proces prijímania kandidátov zvyšuje jeho kreditibilitu , čo oceňujú aj US ambasády. CCI požaduje, aby každý študent mal uhradenú plnú cenu štúdia pred žiadaním o víza, čo rovnako zvyšuje dôveryhodnosť kandidáta pokiaľ ide o finančné krytie. Ambasády požadujú, aby každý žiadateľ mal oficiálny CCI list, potvrdzujúci, že sa zúčastnil Vstupného seminára.

Čo sa stane, ak sú víza zamietnuté?

V týchto zriedkavých prípadoch vracia community college v štátoch plnú úhradu naspäť.Späť
 
     

Práca v lete v zahraničí - Amerika alebo Európa?
Rok na strednej škole v zahraničí
Rady skúsených - Austrália
Rady skúsených - štúdium jazykov
Rady skúsených - Írsko
Ďalšie informácie
Ako nás nájdete
Community Colleges
Čo hovoria naši klienti
Nezáväzná prihláška na Highschool
Profil spoločnosti
 
Technická podpora Dizajn a programovanie: Millennium 000