jazykové kurzy v zahraničí | práca v zahraničíjazykové kurzy v zahraničí | práca v zahraničíjazykové kurzy v zahraničí | práca v zahraničí
 
 
 


Štvrtok, 12/12/2019  
Jazyk
Typ štúdia
     
 

Podmienky vstupu do Veľkej Británie

Britská strana pri vstupe občanov SR nevyžaduje víza, resp. iné povolenie na vstup alebo pobyt. Cestujúci je však povinný preukázať svoju totožnosť a štátne občianstvo. Z tohto dôvodu britská imigračná služba pri vstupe občanov EÚ na britské územie požaduje predloženie platného cestovného pasu, alebo národného občianskeho preukazu/ identifikačnej karty. V prípade Slovenska však nie je za platný doklad považovaná občiansky preukaz staršieho typu, akceptované sú len preukazy vo forme identifikačnej karty. Pri pobyte v Spojenom kráľovstve na dobu do 3 rokov nie je potrebné žiadať o povolenie na pobyt.

Doporučujeme Vám, aby ste pri vstupe do krajiny mali po ruke Akceptačný list zo školy, ktorý dokladá Váš dôvod cesty. Ešte stále odporúčame našim klientom, aby cestovali do zahraničia s platným Cestovným pasom.Späť
 
     

Veľká Británia
Informácie o krajine
Podmienky vstupu do Veľkej Británie
Životné náklady
High school
Highschool
Ďalšie informácie
Prihláška na Highschool
 
Technická podpora Dizajn a programovanie: Millennium 000