jazykové kurzy v zahraničí | práca v zahraničíjazykové kurzy v zahraničí | práca v zahraničíjazykové kurzy v zahraničí | práca v zahraničí
 
 
 


Pondelok, 5/16/2022  
Jazyk
Typ štúdia
     
 

Informácie o vízach

Zoznam dokumentov potrebných pre udelenie víz do Austrálie

Všetci žiadatelia o študentské austrálske vízum musia predložiť nasledovné dokumenty. V prípade, ak niektorý z dokumentov chýba, bude Vám žiadosť o vízum vrátená. Po skompletizovaní potrebných dokumentov nás môžete navštíviť v našej kancelárii.

1. vyplniť formulár 157A
2. zaplatiť poplatok EUR 255 a 1000,-SK /poplatok za úhradu nákladov na cestovné/
3. 1 pasová fotografia 4. Platný cestovný pas – min. jedna dvojstrana musí byť voľná; platnosť pasu min.
6 mesiacov po návrate z plánovaného pobytu v zahraničí
5. pre žiadateľov mladších než 18 rokov súhlas oboch rodičov a rodný list. Oba dokumenty musia byť úradne overené
6. Výpis z registra trestov – odovzdávajú žiadatelia, ktorí plánujú zotrvať v Austrálli viac ako 12 mesiacov. Žiadatelia, ktorí za posledných 10 rokov žili v inej krajine viac ako 12 mesiacov, musia odovzdať výpis z registra trestov z každej krajiny, kde žili.
7. Lekársky posudok – Žiadatelia o študentské víza do Austrálie a ich príslušníci sa musia podrobiť lekárskej prehliadke, ktorá by mala byť absolvovaná pred zaslaním žiadosti na ambasádu. Na urýchlenie procesu vybavovania víz sa odporúča kontaktovať lekárov a rádiológov autorizovaných ambasádou. Lekársky posudok (Formulár 26, 160, RTG a ďalšie výsledky) by mali byť predložené v zapečatenej obálke spolu s prihláškou.

1. Zámer pobytu: jazykové kurzy: Assessment Level 2

1. Akceptačný list (od austrálskeho študijného centra, eCOE)
2. Preukázanie dostatočného finančného krytia ( 12 000 AUD / rok ) z akceptovateľných zdrojov na pokrytie celkových nákladov počas prvých 12 mesiacov pobytu v Austrálii (alebo kratšie ak ide o kratší kurz).
3. Uistite sa, že vyplníte prehlásenie v otázke 46 formulára 157A o tom, že máte prístup k adekvátnym finančným prostriedkom na pokrytie nákladov počas zvyšnej doby pobytu v Austrálii po uplynutí 12 mesiacov.
4. Počas doby vybavovania môžete byť požiadaný o preukázanie zdroja príjmu ktorejkoľvek osoby (vrátane žiadateľa), ktorá poskytuje finančné krytie (napríklad výpis z účtu, potvrdenie o zamestnaní a doklad o chode prevádzky). Ak si žaláte urýchliť proces vybavovania Vašej žiadosti, odporúčame priložiť a zaslať všetky dokumenty spolu so žiadosťou.

2. Zámer pobytu: odborné štúdium a prax Assessment Level 2

1. Akceptačný list (od austrálskeho študijného centra, eCOE) - dodajú Bakalari
2. Preukázanie dostatočného finančného krytia ( 12 000 AUD / rok ) z akceptovateľných zdrojov na pokrytie celkových nákladov počas prvých 12 mesiacov pobytu v Austrálii (alebo kratšie ak ide o kratší kurz).
3. Uistite sa, že vyplníte prehlásenie v otázke 46 formulára 157A o tom, že máte prístup k adekvátnym finančným prostriedkom na pokrytie nákladov počas zvyšnej doby pobytu v Austrálii po uplynutí 12 mesiacov.
4. Počas doby vybavovania môžete byť požiadaný o preukázanie zdroja príjmu ktorejkoľvek osoby (vrátane žiadateľa), ktorá poskytuje finančné krytie (napríklad výpis z účtu, potvrdenie o zamestnaní a doklad o chode prevádzky). Ak si žaláte urýchliť proces vybavovania Vašej žiadosti, odporúčame priložiť a zaslať všetky dokumenty spolu so žiadosťou.

3. Zámer pobytu: vyššie vzdelávanie (bakalárske štúdium) Assessment Level 2

1. Akceptačný list (od austrálskeho študijného centra, eCOE) - dodajú Bakalari
2. Preukázanie dostatočného finančného krytia ( 12 000 AUD / rok ) z akceptovateľných zdrojov na pokrytie celkových nákladov počas prvých 12 mesiacov pobytu v Austrálii (alebo kratšie ak ide o kratší kurz).
3. Uistite sa, že vyplníte prehlásenie v otázke 46 formulára 157A o tom, že máte prístup k adekvátnym finančným prostriedkom na pokrytie nákladov počas zvyšnej doby pobytu v Austrálii po uplynutí 12 mesiacov.
4. diplom o ukončení školy/univerzity

4. Zámer pobytu: masters a doktorantské štúdium Assessment Level 2

1. Akceptačný list (od austrálskeho študijného centra, eCOE) - dodajú Bakalari
2. Preukázanie dostatočného finančného krytia ( 12 000 AUD / rok ) z akceptovateľných zdrojov na pokrytie celkových nákladov počas prvých 12 mesiacov pobytu v Austrálii (alebo kratšie ak ide o kratší kurz).
3. Uistite sa, že vyplníte prehlásenie v otázke 46 formulára 157A o tom, že máte prístup k adekvátnym finančným prostriedkom na pokrytie nákladov počas zvyšnej doby pobytu v Austrálii po uplynutí 12 mesiacov.
4. diplom o ukončení školy/univerzity

5. Zámer pobytu: štúdium strednej škole, výmenné programy pre stredoškolákov Assessment Level 2

1. Akceptačný list (od austrálskeho študijného centra, eCOE) - dodajú Bakalari
2. Preukázanie dostatočného finančného krytia ( 12 000 AUD / rok ) z akceptovateľných zdrojov na pokrytie celkových nákladov počas prvých 12 mesiacov pobytu v Austrálii (alebo kratšie ak ide o kratší kurz).
3. Uistiť sa, že vyplníte prehlásenie v otázke 46 formulára 157A o tom, že máte prístup k adekvátnym finančným prostriedkom na pokrytie nákladov počas zvyšnej doby pobytu v Austrálii po uplynutí 12 mesiacov.

6. Zámer pobytu: prípravný kurz na ďalšie štúdium Assessment Level 2

1. Akceptačný list (od austrálskeho študijného centra, eCOE)
2. Preukázanie dostatočného finančného krytia ( 12 000 AUD / rok ) z akceptovateľných zdrojov na pokrytie celkových nákladov počas prvých 12 mesiacov pobytu v Austrálii (alebo kratšie ak ide o kratší kurz).
3. Uistite sa, že vyplníte prehlásenie v otázke 46 formulára 157A o tom, že máte prístup k adekvátnym finančným prostriedkom na pokrytie nákladov počas zvyšnej doby pobytu v Austrálii po uplynutí 12 mesiacov.
4. Počas doby vybavovania môžete byť požiadaný o preukázanie zdroja príjmu ktorejkoľvek osoby (vrátane žiadateľa), ktorá poskytuje finančné krytie (napríklad výpis z účtu, potvrdenie o zamestnaní a doklad o chode prevádzky). Ak si žaláte urýchliť proces vybavovania Vašej žiadosti, odporúčame priložiť a zaslať všetky dokumenty spolu so žiadosťou.

- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  POTVRDENIE O FINANČNOM KRYTÍ ZAHŔŇA:

· poplatok za kurz
· životné náklady

         (a) $ 12 000/rok (základná čiastka); a
         (b) ak má žiadateľ manžela/manželku – 35% základnej čiastky; a 
         (c) ak má žiadateľ dieťa o ktoré sa stará – 20% základnej čiastky; a
         (d) ak má žiadateľ viac detí o ktoré sa stará – 15% základnej čiastky na každé dieťa
· poplatok za školu ($ 8 000 na každé dieťa o ktoré sa stará a ktoré je v školskom veku, aj ak dieťa nie je rodinný žiadateľ)
· cestovné nákady

VÝPISY Z BANKOVÉHO ÚČTU ALEBO VKLADNÁ KNIŽKA MUSIA BYŤ ORIGINÁLY ALEBO OVERENÉ KÓPIE
Upozornenie: majetok v inej ako peňažnej forme nie je akceptovateľný. To znamená, že napríklad akcie alebo iný majetok musí byť ohodnotený a peňažné prostriedky musia byť vložené do finančnej inštitúcie v čase žiadosti o víza.

Po akceptovaní Vašej žiadosti o vízum Vám austrálska ambasáda pošle pozvanie na podrobnú lekársku prehliadku. Informácie o medicínskych centrách dostanete na Austrálskej ambasáde vo Viedni, resp. Vám ich oznámi agentúra Bakalari.

PREHLÁSENIA UVEDENÉ V ŽIADOSTI TÝKAJÚCE SA FINANCIÍ, ZAMESTNANIA, A VZDELANOSTNÝCH KVALIFIKÁCIÍ MÔŽU BYŤ PREVERENÉ AUSTRÁLSKOU AMBASÁDOU. AK SA ZISTÍ, ŽE STE UVIEDLI NEPRAVDIVÉ/PREPRACOVANÉ DOKUMENTY, VAŠA ŽIADOSŤ BUDE ZAMIETNUTÁ. AK Z AKÉHOKOĽVEK DÔVODU NEMÔŽETE POSKYTNÚŤ KTORÝKOĽVEK Z POŽADOVANÝCH DOKUMENTOV, JE POTREBNÉ DODAŤ LIST S DETAILNÝM VYSVETLENÍM.

Upozornenie: Doba vybavovania 1- 3 mesiace od podania žiadosti na ambasáde

Adresa: Australian Embassy Vienna-Migration office Mattiellistrasse 2 A-1040, Vienna, Austria www.autralian-embassy.at

Úradné hodiny: Pondelok – Piatok, 10:00 – 12:00Späť
 
     

Rady skúsených - Austrália
Rady skúsených - štúdium jazykov
Rady skúsených - Írsko
Austrália
Doprava do Austrálie
Informácie o krajine
Informácie o vízach
Životné náklady
Jazykové kurzy
Ako si vybrať kurz
Doprava
Informácia o cenách
Medzinárodné jazykové certifikáty
Poistenie
Pracovné povolenie
Prečo študovať v zahraničí
Priebeh kurzu
Stravovanie
Typy kurzov
Ubytovanie
Voľnočasové aktivity
Ďalšie informácie
Čo hovoria naši klienti
Nezáväzná prihláška na jazykový kurz
 
Technická podpora Dizajn a programovanie: Millennium 000